Neurovetenskaplig teori och anpassningar av behandling, utredning och interventioner iv NPF, barn och vuxna

30 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Kogita AB, Maria Bühler och Sörngårds Psykologbyrå AB, Katarina A Sörngård

Kursen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper i aktuell neurovetenskaplig forskning med relevans för den neuropsykiatriska patientgruppen, som adhd, autism och IF. Den är en breddkurs för inriktningarna neuropsykologi, pedagogisk psykologi, funktionshindrens psykologi och psykologisk behandling.

Med fördjupad kunskap kan psykologen individanpassa sina metoder för bättre utfall. Även när evidensläget är lågt kan man ha rimliga hypoteser för behandlingsupplägg och på så sätt bidra till angelägen metodutveckling. Anpassning av såväl behandling (KBT), utredning, och andra interventioner som tydliggörande pedagogik, föräldrastöd och metoder för problematisk skolfrånvaro kommer behandlas. Könsskillnader vad gäller hur diagnoser kommer till uttryck kommer särskilt belysas. Ett värdefullt inifrånperspektiv kommer presenteras av en person med egen erfarenhet av diagnoser
Med fördjupad kunskap kan psykologen individanpassa sina metoder för bättre utfall. Även när evidensläget är lågt kan man ha rimliga hypoteser för behandlingsupplägg och på så sätt bidra till angelägen metodutveckling. Anpassning av såväl behandling (KBT), utredning, och andra interventioner som tydliggörande pedagogik, föräldrastöd och metoder för problematisk skolfrånvaro kommer behandlas. Könsskillnader vad gäller hur diagnoser kommer till uttryck kommer särskilt belysas. Ett värdefullt inifrånperspektiv kommer presenteras av en person med egen erfarenhet av diagnoser.

nov
01

01 november

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel, Johan Möller, Helena Tronner
nov
08

08 november

Coreutbildning i ISTDP

Stockholm. Kursanordnare : ISTDP-institutet
nov
08

08 november

IPT Nivå A HT 2021

Göteborg eller digitalt via länk. Kursanordnare : Verksam Psykologi
nov
15

15 november

Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
15

15 november

Transdiagnostisk behandling av PTSD samt somatisk och psykiatrisk samsjuklighet

Malmö.Kursanordnare : Linda Nordin och Sophia Åkerblom