NUDGING/BETEENDEDESIGN OCH BESLUTSFATTANDE

23 september

Plats: DIGITALT + en kursträff i Stockholm. Kursanordnare : WISEMIND

Vi välkomnar till en kurs i ett högaktuellt forskningsfält som kan ge oss en fördjupad förståelse för människors beteende och lär oss verktyg att arbeta med i förändringsarbete på individ, grupp och samhällsnivå.

Kursen kommer att ge dig kunskap om beteendedesign, nudging, beslutsfattande, lärmiljöer, beteendeekonomi, system 1 och system 2 (att tänka snabbt och långsamt), beslutsarkitektur, bias-free organisations samt gå igenom de viktigaste teorierna och forskningsresultaten relaterade till dessa begrepp. Vidare ger dig kursen en fördjupad kunskap kring hur forskning inom beteendevetenskap, kognitionspsykologi, emotionspsykologi, socialpsykologi och nationalekonomi har lagt grunden för detta forskningsfält. Stort fokus ligger på praktisk tillämpning inom psykologyrket. Kursen är ackrediterad som en av sex specialistkurser, som en fördjupningskurs inom Arbets- och organisationspsykologi, Pedagogisk psykologi, Hälsopsykologi. Kursen kan godkännas som specialistkurs inom andra inriktningar beroende av psykologens studieplan.

nov
01

01 november

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel, Johan Möller, Helena Tronner
nov
08

08 november

Coreutbildning i ISTDP

Stockholm. Kursanordnare : ISTDP-institutet
nov
08

08 november

IPT Nivå A HT 2021

Göteborg eller digitalt via länk. Kursanordnare : Verksam Psykologi
nov
15

15 november

Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
15

15 november

Transdiagnostisk behandling av PTSD samt somatisk och psykiatrisk samsjuklighet

Malmö.Kursanordnare : Linda Nordin och Sophia Åkerblom