NUDGING/BETEENDEDESIGN OCH BESLUTSFATTANDE

13 januari

Plats: STOCKHOLM/DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND

Vi välkomnar till en kurs i ett högaktuellt forskningsfält som kan ge oss en fördjupad förståelse för människors beteende och lär oss verktyg att arbeta med i förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kursen kommer att ge dig kunskap om beteendedesign, nudging, beslutsfattande, lärmiljöer, beteendeekonomi, system 1 och system 2 (att tänka snabbt och långsamt), beslutsarkitektur, bias-free organisations samt gå igenom de viktigaste teorierna och forskningsresultaten relaterade till dessa begrepp.

Vidare ger dig kursen en fördjupad kunskap kring hur forskning inom beteendevetenskap, kognitionspsykologi, emotionspsykologi, socialpsykologi och nationalekonomi har lagt grunden för detta forskningsfält. Stort fokus ligger på praktisk tillämpning inom psykologyrket. Kursen är ackrediterad som en av sex specialistkurser, som en fördjupningskurs inom Arbets- och organisationspsykologi, Pedagogisk psykologi, Hälsopsykologi. Kursen kan godkännas som specialistkurs inom andra inriktningar beroende av psykologens studieplan.

jan
13

13 januari

SPECIALISTUTBILDNING CHEFSHANDLEDNING

Digitalt. Kursanordnare : S:t Lukas Göteborg
jan
13

13 januari

NUDGING/BETEENDEDESIGN OCH BESLUTSFATTANDE

STOCKHOLM/DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND
jan
17

17 januari

Existentiell vägledning (Counselling)

Göteborg. Kursanordnare : Psykologos
jan
18

18 januari

Kvinnors hälsa

Uppsala. KBTPsykologerna Uppland
jan
18

18 januari

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning VT22

Göteorg eller digitalt. Kursanordnare : VerksamPsykologi