Parterapi i KBT - IBCT

22 augusti

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Liv Svirsky & Therese Anderbro

Kursen syftar till teoretisk och praktisk fördjupning i den KBT-baserade parterapimetoden IBCT.

Fokus läggs på tillämpning och praktisk träning av såväl bedömningsförfarande som IBCT-specifika tekniker.

maj
07

07 maj

Evidensbaserad utredning och diagnostik, del 1

Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB
maj
08

08 maj

Specialistutbildning i Emotionsfokuserad Terapi (EFT)

Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
13

13 maj

Specialistkurs miljööverkänslighet, psykologisk bedömning och behandling.

Uppsala. Kursanordnare: Roma Runeson Broberg
maj
14

14 maj

Specialistkurs för psykologer i implementering

Stockholm: Kursanordnare: Malin Kata Nylén
maj
16

16 maj

Ego-state Terapi, avancerad nivå

Göteborg. Kursanordnare : Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos