Personalhandledning och Konsultationsmetodik för Psykologer

25 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Psykologer har genom sin gedigna grundutbildning goda förutsättningar för att ta ansvarsfulla positioner inom arbetslivet.

En sådan position är att handleda annan personal samt vara konsult i ämnesrelaterade frågor. Att kombinera psykologers yrkesmässiga kompetens med specifik kunskap i personalhandledning och konsultation är innehållet i denna kurs som vänder sig till yrkesverksamma, legitimerade psykologer med minst två års yrkeserfarenhet.

För ytterligare kursinformation, schema och ansökningshandlingar: www.psychology.su.se/itb

 

 

 

jun
09

09 juni

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
jun
15

15 juni

Specialistkurs för psykologer Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi