Personalhandledning och konsultationsmetodik för psykologer

20 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Syftet med denna kurs är att ge deltagaren fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter avseende personalhandledning och konsultation.

Bärande är dialektiken mellan akademiska och procedurella kunskaper som möjliggörs genom att varje kurstillfälle innehåller både teoretiska seminarier och handledning-på-handlednings-grupper. För mer kursinformation och ansökningshandlingar: www.psychology.su.se/itb

 information om kursinnehåll

 

sep
25

25 september

Lärande och utveckling i handledning

Östersund. Kursanordnare : Region Jämtland Härjedalen
sep
28

28 september

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, HT 2023

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
05

05 oktober

Specialistkurs i Unified Protocol individuell och gruppbehandling, HT 23

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
09

09 oktober

Emotionsfokuserad Terapi (EFT)

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
okt
10

10 oktober

OBM steg 2 - två dagar

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström