Personlighet och personlighetsstörningar- utredning och diagnostik av ungdomar och vuxna

24 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

Kursen syftar till ge psykologer fördjupad förmåga att genomföra personlighetsbedömningar med fokus på klinisk verksamhet, samt att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Kursen är en fördjupande specialistkurs för psykologer som önskar utveckla kompetensen i utredning av personlighetsstörningar. Särskild vikt läggs vid differentiering mellan normal, avvikande och störd personlighetsutveckling, i enlighet med kommande personlighetsstörningsmodell i ICD-11.

Kursen ger en omfattande genomgång av den nya personlighetsstörningsmodellen i DSM-5, inklusive praktisk träning med det nya instrumentet Personality Inventory for DSM-5 (PID-5). Kursen innehåller även en integrerande genomgång av instrument som t ex MMPI-2, TCI och NEO PI-R. Kursen har fokus på utredning av vuxna men innehåller även inslag om personlighetsutveckling och bedömning av personlighet hos ungdomar. Kurslitteraturen är en blandning av forskning inom personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, utvecklingspsykopatologi, evidensbaserad utredning och psykiatri.

okt
24

24 oktober

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare Molnar Consulting AB, L&B AB
nov
01

01 november

Introduktion till evidensbasering: Kritisk granskning av kvalitativa studier (6,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare: Göteborgs universitet
nov
04

04 november

IPT Nivå A HT 2019

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
nov
13

13 november

Utbildning i Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen