Personlighet och personlighetsstörningar- utredning och diagnostik av ungdomar och vuxna

24 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

Kursen syftar till ge psykologer fördjupad förmåga att genomföra personlighetsbedömningar med fokus på klinisk verksamhet, samt att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Kursen är en fördjupande specialistkurs för psykologer som önskar utveckla kompetensen i utredning av personlighetsstörningar. Särskild vikt läggs vid differentiering mellan normal, avvikande och störd personlighetsutveckling, i enlighet med kommande personlighetsstörningsmodell i ICD-11.

Kursen ger en omfattande genomgång av den nya personlighetsstörningsmodellen i DSM-5, inklusive praktisk träning med det nya instrumentet Personality Inventory for DSM-5 (PID-5). Kursen innehåller även en integrerande genomgång av instrument som t ex MMPI-2, TCI och NEO PI-R. Kursen har fokus på utredning av vuxna men innehåller även inslag om personlighetsutveckling och bedömning av personlighet hos ungdomar. Kurslitteraturen är en blandning av forskning inom personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, utvecklingspsykopatologi, evidensbaserad utredning och psykiatri.

jun
09

09 juni

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
jun
15

15 juni

Specialistkurs för psykologer Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi