PERSONLIGHET OCH PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR - UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV VUXNA OCH UNGDOMAR

13 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : WISEMIND

Specialistkursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; 1 fördjupningskurs inom klinisk vuxen, psykologisk behandling/psykoterapi, neuropsykologi samt forensisk psykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Kursen behandlar empiriska, praktiska och etiska faktorer i kliniskt arbete med personlighetsbedömningar, såsom datainsamling, analys, bedömning och återkoppling. Särskild träning sker i instrument relevanta för bedömning av personlighetsstörningar enligt DSM-5. Kursledare är Rickard Ahlberg med lång erfarenhet inom området. Leg. psykolog och doktorand vid Psykiatriskt Forskningscentrum i Örebro. För mer information och kursbokning: www.wisemind.se

okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg