PERSONLIGHET OCH PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR - UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV VUXNA OCH UNGDOMAR

05 september

Plats: DIGITAL KURS. Kursanordnare : WISEMIND

Personlighet och personlighetsstörningar - Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar. Kursen är en fördjupande specialistkurs för psykologer som önskar utveckla kompetensen i utredning av personlighetsstörningar. Specialistkursen Personlighet och Personlighetsstörningar är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; 1 fördjupningskurs inom klinisk vuxen, psykologisk behandling/psykoterapi, neuropsykologi samt forensisk psykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Kursen syftar till att ge psykologen fördjupad förmåga att genomföra evidensbaserade personlighetsbedömningar med fokus på klinisk verksamhet och att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Särskild vikt läggs vid differentiering mellan normal, avvikande och störd personlighetsutveckling, i enlighet med personlighetsstörningsmodellerna i DSM-5 och ICD-11. Kursen ger en omfattande genomgång av- och praktisk träning i att bedöma personlighet och personlighetsstörning med stöd av relevanta instrument och metoder enligt de nya dimensionella modellerna i DSM-5 och ICD-11. Kurslärare är välrenommerade Rickard Ahlberg. 

 information om kursinnehåll och anmälan

apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP)

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
apr
17

17 april

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W