PERSONLIGHET OCH PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR

07 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : WiseMind

WiseMind arrangerar HT 2021 för sjätte gången kursen Personlighet och Personlighetsstörningar. Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; 1 fördjupningskurs inom klinisk vuxen, psykologisk behandling/psykoterapi, neuropsykologi samt forensisk psykologi.

Kursledare: Rickard Ahlberg. Kursen syftar till att ge psykologen fördjupad förmåga att genomföra personlighetsbedömningar med fokus på klinisk verksamhet, samt att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Kursen är en fördjupande specialistkurs för psykologer som önskar utveckla kompetensen i utredning av personlighetsstörningar. Särskild vikt läggs vid differentiering mellan normal, avvikande och störd personlighetsutveckling, i enlighet med kommande personlighetsstörningsmodell i ICD-11. Kursen ger en omfattande genomgång av den nya personlighetsstörningsmodellen i DSM-5, inklusive praktisk träning med det nya instrumentet Personality Inventory for DSM-5 (PID-5). Fokus ligger på utredning kring personlighet och personlighetsstörningar hos vuxna men innehåller även inslag av personlighetsutveckling och bedömning av personlighet hos ungdomar.

maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
jun
07

07 juni

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Ht 21: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
24

24 augusti

Specialistkurs för psykologer inom området implementering

Stockholm. Kursanordnare: Akademi Magelungen