POSITIVT BETEENDESTÖD I OMSORG OCH SKOLA - Arbeta evidensbaserat med problemskapande beteenden

12 april

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Mendeleo AB

Denna kurs syftar till att ge ökad kunskap om de inlärningsteoretiska principerna och förståelse för hur individens beteenden utvecklas i samspel med kontexten och hur denna kunskap kan användas i praktiken för att förstå, påverka och förebygga problemskapande beteenden och främja utveckling och livskvalitet inom pedagogiska och behandlande verksamheter, så som skola, grundsärskola, habilitering, LSS, Socialpsykiatri och HVB.

Kursen syftar också till att ge praktiska färdigheter i att använda olika kartläggningsstrategier och förmåga till analys och beteendestödsplanering genom att kursdeltagarna under utbildningens gång arbetar med ett eget elev-/brukar-/patientärende.

maj
03

03 maj

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare : L&B AB
maj
07

07 maj

Exponeringsbaserad psykologisk behandling inom beteendemedicin

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT