Professionell handledning för psykologer

20 januari

Plats: Luleå   Kursanordnare:  Ulrika Hegstam och Marie Fredriksson

Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom handledningsområdet. Målet med kursen är att fördjupa och bredda din kompetens för olika typer av handledningsuppdrag.

Målet med kursen är att fördjupa och bredda din kompetens för olika typer av handledningsuppdrag. Inom ramen för kursen får du arbeta med dina egna erfarenheter, egen självkännedom och professionella utveckling kopplat till teori om professionellt lärande och handledning. Flertalet praktiska moment och övningar ingår. Kursens innehåll utgår från evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP). Kursen är ackrediterad inom Specialistordningen som fördjupningskurs inom Pedagogisk psykologi samt som breddkurs inom övriga specialistinriktningar.

 

mer information om kursinnehåll och anmälan

dec
07

07 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans: Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
dec
15

15 december

Interpersonell Psykoterapi nivå B

Göteborg. Kursanordnare : Familjeterapimottagningen i Göteborg AB/ Unni Bonnedal tillsammans med Västra Götalandsregionen
jan
11

11 januari

Vetenskap och evidens - En metodkurs inför specialistarbetet

Stockholm och Uppsala. Kursanordnare: KBTPsykologerna
jan
14

14 januari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Umeå. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB.
jan
15

15 januari

Transdiagnostisk behandling för samsjuklig smärta och emotionell problematik

Örebro. Kursanordnare : Örebro universitet