Professionell handledning för psykologer

20 januari

Plats: Luleå   Kursanordnare:  Ulrika Hegstam och Marie Fredriksson

Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom handledningsområdet. Målet med kursen är att fördjupa och bredda din kompetens för olika typer av handledningsuppdrag.

Målet med kursen är att fördjupa och bredda din kompetens för olika typer av handledningsuppdrag. Inom ramen för kursen får du arbeta med dina egna erfarenheter, egen självkännedom och professionella utveckling kopplat till teori om professionellt lärande och handledning. Flertalet praktiska moment och övningar ingår. Kursens innehåll utgår från evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP). Kursen är ackrediterad inom Specialistordningen som fördjupningskurs inom Pedagogisk psykologi samt som breddkurs inom övriga specialistinriktningar.

 

mer information om kursinnehåll och anmälan

mar
08

08 mars

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala (och via länk). Kursanordnare: KBTpsykologerna
mar
15

15 mars

IPT Nivå A VT21

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
mar
15

15 mars

RADICALLY OPEN DIALECTICAL BEHAVIOUR THERAPY - motsvarande 2 specialistkurser

Digitalt + Stockholm. Kursanordnare : Wisemind
mar
17

17 mars

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare: Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
mar
18

18 mars

Specialistkurs Positivt beteendestöd för barn och unga

Distans/ Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB