Professionell handledning för psykologer

01 december

Plats: Digital via zoom. Kursanordnare : Ulrika Hegstam och Marie Fredriksson

Psykologer handleder såväl inom professionen (t.ex. kandidat, PTP, STP) som andra yrkesgrupper. Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom handledningsområdet.

Målet med kursen är att fördjupa och bredda din kompetens för olika typer av handledningsuppdrag. Inom ramen för kursen får du arbeta med dina egna erfarenheter, egen självkännedom och professionella utveckling kopplat till teori om professionellt lärande och handledning. Kursens innehåll utgår från evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP). Kursen riktar sig till yrkesverksamma, legitimerade psykologer. Kursen är ackrediterad inom Specialistordningen som fördjupningskurs inom Pedagogisk psykologi samt som breddkurs inom övriga specialistinriktningar. Kursen motsvarar i sin omfattning en specialistkurs.

jan
13

13 januari

SPECIALISTUTBILDNING CHEFSHANDLEDNING

Digitalt. Kursanordnare : S:t Lukas Göteborg
jan
13

13 januari

NUDGING/BETEENDEDESIGN OCH BESLUTSFATTANDE

STOCKHOLM/DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND
jan
17

17 januari

Existentiell vägledning (Counselling)

Göteborg. Kursanordnare : Psykologos
jan
18

18 januari

Kvinnors hälsa

Uppsala. KBTPsykologerna Uppland
jan
18

18 januari

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning VT22

Göteorg eller digitalt. Kursanordnare : VerksamPsykologi