Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år

01 februari

Plats: Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om späda och små barns psykiska hälsa och utveckling mellan 0 - 5 år, och dess betydelse för fortsatt utveckling. Kursen ger aktuell kunskap i utvecklingspsykologi, utgår från ett transaktionellt och multifaktoriellt perspektiv på utveckling, och strävar mot en tvärvetenskaplig helhetssyn på utveckling som en ständigt pågående process.

Kursen ger även kunskap om för åldern relevanta bedömnings-, utrednings- och behandlingsmetoder vad gäller barns utveckling, barns och föräldrars psykiska hälsa, och förälder-barn samspel. Anmälan och mer information: www.Psychology.su.se/itb

 information om kursinnehåll och anmälan

 

feb
09

09 februari

SPECIALISTKURS METAKOGNITIV TERAPI, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
feb
09

09 februari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
09

09 februari

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, VT23

Göteborg/Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
14

14 februari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling BAOU/OBM

Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB
feb
21

21 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

Digital kurs. Kursanordnare : WISEMIND