PSYKISK HÄLSA OCH ÅLDRANDE: Anpassning av evidensbaserade metoder för utredning, bedömning och behandling 2024

18 september

Plats: Digital kurs, vissa kursdagar möjliga i Göteborg. Kursanordnare : WISEMIND

Kursen är ackrediterad av Psykologförbundet som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Hälsopsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Neuropsykologi och Psykologisk behandling/psykoterapi. Vilka anpassningar behöver göras i utrednings- och behandlingsmetoder med äldre? I takt med att andelen äldre i befolkningen växer kommer ett ökat behov av kunskap om äldre individers specifika förutsättningar att leva ett liv med fysisk och psykisk hälsa. Stor brist finns gällande psykologer som kan utreda och bedöma äldres psykiska hälsa och kognitiva förmåga. De behandlingspsykologiska metoder som idag har evidens för den vuxna befolkningen generellt behöver i varierande grad anpassas när de tillämpas med äldre patienter. Psykologer behöver därför ökad geropsykologisk kunskap och kompetens i sitt arbete både i primärvård och specialistvård.

Målet med kursen är att ge kunskap om evidensbaserade metoder för att bedöma, diagnostisera och behandla psykiatrisk och kognitiv problematik och funktionsnedsättning hos äldre patienter. Kursinnehållet är relevant för psykologer inom både primärvård och specialistvård. Mer specifikt kommer kursen ge kunskap och praktiska färdigheter i anpassning och implementering av evidensbaserade metoder för utredning, bedömning och behandling av psykiatriska, neuropsykiatriska och kognitiva sjukdomstillstånd. Kursens innehåll rymmer både teoretiska som praktiska moment som har grund i evidens. Medverkande lärare på kursen har alla längre erfarenhet av både kliniskt arbete och forskning inom området. 

Kursanmälan görs på: www.wisemind.se under rubriken "Kursanmälan". Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna på: info@wisemind.se eller ring oss på: 076-325 49 58.

 information om kursinnehåll och anmälan

mar
06

06 mars

IPT Nivå B

Lund. Kursanordnare : Anjo Consulting AB
mar
07

07 mars

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
mar
11

11 mars

Beteendeinriktad handledarutbildning för psykologer, kurs A

Stockholm. Kursanordnare : Moment Psykologi AB
mar
11

11 mars

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

STOCKHOLM OCH DIGITALT DELTAGANDE MÖJLIGT. Kursanordnare : WISEMIND
mar
11

11 mars

I ledarskapets gränsland Ett ledarutvecklingsprogram för ST-psykologer

Sigtuna och delvis distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W