PSYKISK HÄLSA OCH ÅLDRANDE: Anpassning av evidensbaserade metoder för utredning, bedömning och behandling

14 september

Plats: Digital kurs, vissa kursdagar möjliga i Göteborg. Kursanordnare : WISEMIND

I takt med att andelen äldre i befolkningen växer kommer ett ökat behov av kunskap om äldre individers specifika förutsättningar att leva ett liv med fysisk och psykisk hälsa. De psykologiska metoder som idag har evidens för den vuxna befolkningen generellt behöver i varierande grad anpassas när de tillämpas med äldre patienter. Psykologer behöver därför ökad geropsykologisk kunskap och kompetens i sitt arbete både i primärvård och specialistvård.

Målet med kursen är att ge kunskap om evidensbaserade metoder för att bedöma, diagnostisera och konceptualisera psykiatrisk och kognitiv problematik och funktionsnedsättning hos äldre patienter. Kursinnehållet är relevant för psykologer inom både primärvård och specialistvård. Mer specifikt kommer kursen ge kunskap och praktiska färdigheter i anpassning och implementering av evidensbaserade metoder för utredning, bedömning och behandling av psykiatriska, neuropsykiatriska och kognitiva sjukdomstillstånd. Kursens innehåll rymmer både teoretiska som praktiska moment som har grund i evidens. Medverkande lärare på kursen har alla erfarenhet av både kliniskt arbete och forskning inom området.

apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP)

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
apr
17

17 april

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W