Psykisk hälsa och ohälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och förskoleår, 15hp

29 augusti

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Den här kursen vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och som direkt eller indirekt arbetar med föräldrar och barn i åldern 0-6 år. Syftet med kursen är att ge dig en fördjupad kompetens i frågor som rör föräldraskap, spädbarn och barn i förskoleåren.

Kursen är ackrediterad som 2 fördjupningskurser inom Pedagogisk psykologi, Funktionshindrens psykologi och Hälsopsykologi. Läs mer om kursen i bifogat kursprospekt och på Göteborgs universitets hemsida. https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/psykisk-halsa-och-ohalsa-hos-foraldrar-och-barn-under-graviditet-spadbarnstid-och-forskolear-px2171

aug
22

22 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL 1

Digitalt. Kursanordnare : WISEMIND
aug
23

23 augusti

Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik barn HT22

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen - Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik vuxen

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Bildterapi som komplement till samtal på psykodynamisk grund

Digitala möten på Zoom och fysiskt möte i Malmö. Kursanordnare : Existensia, Elisabeth Engström Franzén