PSYKOLOGEN och de GLOBALA HÅLLBARHETSUTMANINGARNA - psykolgen som förändringsledare i miljö och klimatfrågorna

28 januari

Plats: Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB

Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk fördjupning i problemområdet kring de globala hållbarhetsutmaningarna, med särskilt fokus på klimatförändringens effekt på framtida livsvillkor och välmående, och på hur psykologen kan agera förändringsledare inom detta område.

Kursen vilar på en tvärvetenskaplig grund och presenterar en bakgrund till de globala miljö- och klimatfrågorna och hur dessa påverkar människors vardag nu och i framtiden, en fördjupning i de psykologiska mekanismerna bakom klimatförnekelse/klimatångest och passivitet, samt i de psykologiska processer som leder till förändring. Kursen vänder sig till en mångfald av psykologens yrkesroller och passar därför både dem med klinisk inriktning, de som arbetar med organisationsutveckling och andra som i sin yrkesvardag möts av miljö- och klimatfrågeställningar. 

dec
07

07 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans: Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
dec
15

15 december

Interpersonell Psykoterapi nivå B

Göteborg. Kursanordnare : Familjeterapimottagningen i Göteborg AB/ Unni Bonnedal tillsammans med Västra Götalandsregionen
jan
11

11 januari

Vetenskap och evidens - En metodkurs inför specialistarbetet

Stockholm och Uppsala. Kursanordnare: KBTPsykologerna
jan
14

14 januari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Umeå. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB.
jan
15

15 januari

Transdiagnostisk behandling för samsjuklig smärta och emotionell problematik

Örebro. Kursanordnare : Örebro universitet