Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning (Systems-Oriented OBM)

07 oktober

Plats: Stockholm el Uppsala. Kursanordnare: Operantor AB

Kursen Systemisk Prestationsledning riktar sig till legitimerade psykologer som vill åstadkomma värdefulla bidrag till organisationer, som intern eller extern konsult.

Exempel på uppdrag kan vara: säkerställa att utbildning ger önskad effekt, förbättra kvalitet i tjänster eller produkter, underlätta vid införande av nya metoder, processer eller system, underlätta för nyanställda, förbereda chefer för högre nivåer, kartlägga riskkällor för produktionsstörningar, m.m. I den här kursen är det din egna prestation som står i fokus. Du kommer att lära dig att tillämpa ett systemiskt tillvägagångssätt för att analysera, etablera och förbättra prestationer hos individer, i processer och i organisationer - systemisk prestationsledning.


Bifoga kursprospekt för publicering på hemsidan : Kursplan HT-2019-Psykologen-som-förändringsledare-Från-Beteendeanalys-till-Systemisk-Prestationsledning.pdf

jan
27

27 januari

Traumatisering och traumarelaterad problematik Kurs 2. Behandling, vuxna

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
jan
27

27 januari

Traumatisering och traumarelaterad problematik Kurs 2. Behandling, barn

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
jan
27

27 januari

Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress – uppkomst, prevention och åtgärder

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
jan
27

27 januari

Systemisk Prestationsledning – Avancerad kurs

Stockholm. Kursanordnare : Operantor AB
jan
28

28 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik, del 1

Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB