Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning (Systems-Oriented OBM)

07 oktober

Plats: Stockholm el Uppsala. Kursanordnare: Operantor AB

Kursen Systemisk Prestationsledning riktar sig till legitimerade psykologer som vill åstadkomma värdefulla bidrag till organisationer, som intern eller extern konsult.

Exempel på uppdrag kan vara: säkerställa att utbildning ger önskad effekt, förbättra kvalitet i tjänster eller produkter, underlätta vid införande av nya metoder, processer eller system, underlätta för nyanställda, förbereda chefer för högre nivåer, kartlägga riskkällor för produktionsstörningar, m.m. I den här kursen är det din egna prestation som står i fokus. Du kommer att lära dig att tillämpa ett systemiskt tillvägagångssätt för att analysera, etablera och förbättra prestationer hos individer, i processer och i organisationer - systemisk prestationsledning.


Bifoga kursprospekt för publicering på hemsidan : Kursplan HT-2019-Psykologen-som-förändringsledare-Från-Beteendeanalys-till-Systemisk-Prestationsledning.pdf

okt
24

24 oktober

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare Molnar Consulting AB, L&B AB
nov
01

01 november

Introduktion till evidensbasering: Kritisk granskning av kvalitativa studier (6,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare: Göteborgs universitet
nov
04

04 november

IPT Nivå A HT 2019

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
nov
13

13 november

Utbildning i Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen