Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning (Systems-Oriented OBM)

07 oktober

Plats: Stockholm el Uppsala. Kursanordnare: Operantor AB

Kursen Systemisk Prestationsledning riktar sig till legitimerade psykologer som vill åstadkomma värdefulla bidrag till organisationer, som intern eller extern konsult.

Exempel på uppdrag kan vara: säkerställa att utbildning ger önskad effekt, förbättra kvalitet i tjänster eller produkter, underlätta vid införande av nya metoder, processer eller system, underlätta för nyanställda, förbereda chefer för högre nivåer, kartlägga riskkällor för produktionsstörningar, m.m. I den här kursen är det din egna prestation som står i fokus. Du kommer att lära dig att tillämpa ett systemiskt tillvägagångssätt för att analysera, etablera och förbättra prestationer hos individer, i processer och i organisationer - systemisk prestationsledning.


Bifoga kursprospekt för publicering på hemsidan : Kursplan HT-2019-Psykologen-som-förändringsledare-Från-Beteendeanalys-till-Systemisk-Prestationsledning.pdf

aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
aug
31

31 augusti

Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder (EV2210)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
aug
31

31 augusti

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksamhetsförändring (EV2106)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet