PSYKOLOGISK BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR - SPECIALISTKURS

12 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : WISEMIND

WISEMIND bjuder in till en kurs som syftar till att ge teoretisk och praktisk fördjupning kring psykologisk behandling av barn och ungdomar.

Särskilt fokus läggs på hur psykologiska behandlingsmetoder kan skräddarsys utifrån den unga patientens individuella problematik, utvecklingsmässiga behov och förutsättningar.

okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg