Psykologisk facilitering och processledning

11 oktober

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel

Trött på att utvecklingsprocesser inte når målet eller att implementeringar inte blir av? Vill du hitta kreativa och fungerande sätt att leda möten och processer? Här är specialistkursen för dig som genom involvering och samskapande vill ta tillvara på människors motivation och kunskap i externa eller interna utvecklingsarbeten.

Några röster från psykologer som genomgått specialistutbildningen ”Psykologisk facilitering”: ”Förmodligen den mest utmanande kursen jag har varit på.”
 ”Jag har fått presenterat för mig helt nya angreppssätt för hur man håller en grupp, 
 och en ny förståelse för faciliteringens roll i mitt arbete.”
 ”Bra med en utbildning som direkt kan integreras i arbetet” Som helhetsintryck (1-5) av kursen har deltagarna (2017-2022) genomsnittligt skattat 4,8 Vad är då facilitering? Ordet härstammar från det latinska ”facilitate” som betyder ”underlätta”. I grund och botten handlar facilitering om att bistå en grupp att identifiera och lösa problem samt fatta beslut på ett effektivt sätt. Praktiskt innebär det till exempel att designa och leda möten, diskussioner eller hela processer på det sätt som bäst involverar deltagare, skapar resultat och ger möjlighet för grupper att nå sina mål, internt i egna organisationen eller externt, som konsult. Det kan också handla om att öka lärande vid olika former av utbildning, för att koppla samman vardagens reella utmaningar med nya kunskaper och perspektiv tillsammans med andra deltagare och generera ny kunskap.

 information om kursinnehåll och anmälan

apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP)

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
apr
17

17 april

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W