Psykologisk facilitering

15 oktober

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel & Johan Möller

Trött på att utvecklingsprocesser inte når målet eller att implementeringar inte blir av? Vill du hitta kreativa och fungerande sätt att leda möten och processer? Här är specialistkursen för dig som genom involvering och samskapande vill ta tillvara på människors motivation och kunskap i externa eller interna utvecklingsarbeten.

Några röster från psykologer som genomgått specialistutbildningen: ”Förmodligen den mest utmanande kursen jag har varit på.” ”Jag har fått presenterat för mig helt nya angreppssätt för hur man håller en grupp och en ny förståelse för faciliteringens roll i mitt arbete.” ”Bra med en utbildning som direkt kan integreras i arbetet” Som helhetsintryck (1-5) av kursen skattade deltagarna (2017, 2018 & 2019) i genomsnitt 4,8.

okt
17

17 oktober

Specialistkurs i Unified Protocol individuell och gruppbehandling, Göteborg HT19

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
okt
17

17 oktober

Unified Protocol för Barn och Ungdomar – 8 dagars specialistkurs Göteborg

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
okt
17

17 oktober

Specialistkurs i Compassion och självmedkänsla

Göteborg: Kursanordnare : Compassionutbildning.se
okt
17

17 oktober

Unified Protocol individuell och gruppbehandling HT19

Göteborg: Kursanordnare :Verksam Psykologi
okt
21

21 oktober

Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress- uppkomst, prevention och åtgärder

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB