Psykologisk facilitering

17 mars

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner

Trött på att utvecklingsprocesser inte når målet eller att implementeringar inte blir av? Vill du hitta kreativa och fungerande sätt att leda möten och processer? Här är specialistkursen för dig som genom involvering och samskapande vill ta tillvara på människors motivation och kunskap i externa eller interna utvecklingsarbeten, oavsett om du specialiserar dig inom klinisk, arbetslivets eller pedagogisk psykologi.

2021-03-17

Några röster från psykologer som genomgått specialistutbildningen ”Psykologisk facilitering”: ”Förmodligen den mest utmanande kursen jag har varit på.”
 ”Jag har fått presenterat för mig helt nya angreppssätt för hur man håller en grupp, 
och en ny förståelse för faciliteringens roll i mitt arbete.” 
”Bra med en utbildning som direkt kan integreras i arbetet” Helhetsintryck (1-5) av kursen skattade deltagarna (4 grupper) i genomsnitt 4,8 Vad är då facilitering? Ordet härstammar från det latinska ”facilitate” som betyder ”underlätta”. I grund och botten handlar facilitering om att bistå en grupp att identifiera och lösa problem samt fatta beslut på ett effektivt sätt. Praktiskt innebär det till exempel att designa och leda möten, diskussioner eller hela processer på det sätt som bäst involverar deltagare, skapar resultat och ger möjlighet för grupper att nå sina mål, internt i egna organisationen eller externt, som konsult. Det kan också handla om att öka lärande vid olika former av utbildning, för att koppla samman vardagens reella utmaningar med nya kunskaper och perspektiv tillsammans med andra deltagare och generera ny kunskap. Hur skapar facilitering värde? Facilitering har blivit ett viktigt verktyg för olika typer av verksamheter i att tillvarata den bransch- eller klinikspecifika kunskap som medarbetarna besitter samt använda den på ett effektivt sätt. Dagens yrkesliv ställer ofta krav på välfungerande interaktion inom men även mellan grupper och organisationer. Facilitering har visat sig göra skillnad och skapa värde i sådana sammanhang då facilitatorn skapar stabila strukturer som möjliggör inkluderande, engagerande och effektiva processer (Baskerville, 2012). Det skapar också medarbetare som, när de ser hur de själva bidrar och är en naturlig del av verksamheten och dess transparenta processer, växer och utvecklas. Är jag rätt målgrupp? Detta är en utbildning för dig som psykolog som i någon form arbetar eller kommer att arbeta med intern utveckling (till exempel inom klinisk verksamhet, skola eller omsorg) eller extern utveckling som konsult, inom exempelvis organisation och ledarskap, företagshälsa eller utbildning. Kursen bygger på begreppet Psykologisk facilitering, och syftar på hur psykologiska teorier, kunskaper och färdigheter ger en stabil grund för oss inom professionen att bli goda facilitatorer. Utbildningen är upplagd genom hands-on involvering och deltagande. Vi hoppas du vill utforska och utvecklas inom facilitering tillsammans med oss och andra kloka, engagerade kolleger!

apr
19

19 april

Specialistkurs Bedömning och behandling av suicidalt beteende

Utbildningen genomförs på distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
apr
19

19 april

Specialistkurs Bedömning och behandling av suicidalt beteende

Utbildningen genomförs på distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
apr
19

19 april

Beteendeinriktad handledarutbildning för psykologer, kurs A

Stockholm. Kursanordnare : Moment Psykologi AB
apr
19

19 april

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Vt 21: Distanskurs med fysiska träffar Malmö - Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
apr
19

19 april

Kurs i evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik –– Att förstå människan bakom diagnoserna

Stockholm. Kursanordnare : Cecilia Kallenberg