Psykologisk fallkonsultation

28 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare: IHPU Psykologiutbildarna AB

Kursen Psykologisk fallkonsultation är ackrediterad inom specialistordningen för psykologer som en fördjupningskurs inom pedagogisk psykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter. Omfattningen är 2 x 2,5 utbildningsdag samt examination efter genomgången kurs.

Denna kurs syftar till att tydliggöra konsultation som psykologisk metod och ge kunskaper om hur man såväl bedömer som skapar förutsättningar för konsultation som en interprofessionell samarbetsprocess. Deltagarna får verktyg som är användbara för ett konsultativt arbete, framför allt inom i förskola/skola men även i andra organisationer, som exempelvis arbetsförmedlingen och habiliteringen.  

Läs mer på

https://www.psykologforbundet.se/IHPU/Kurser-for-psykologer/Specialistkurser/ 

okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg