PX2114 Klinisk beroendepsykologi

15 januari

Plats: Ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Kursen riktar sig till dig som har en psykologexamen som möter personer med beroendeproblematik. Kursen ges på distans.

Olika perspektiv på beroende och dess behandlingsmodeller diskuteras, däribland hur behandlingsstrukturer kan optimeras och anpassas till olika patientgrupper och individuella förutsättningar. Kursdeltagarna ges även ett arbets- och organisationspsykologiskt perspektiv på arbete med klientgrupper som har beroendeproblematik samt möjlighet att fördjupa sig inom ett beroendepsykologiskt område.

 information om kursinnehåll och anmälan

jan
15

15 januari

PX2114 Klinisk beroendepsykologi

Ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
jan
15

15 januari

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP)
jan
15

15 januari

Kvinnors hälsa

Uppsala. Kursanordnare : KBTPsykologerna Uppland AB
jan
16

16 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
jan
16

16 januari

Interpersonell Neurobiologi – mind, hjärna och relationer i livslångt samspel

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera