RADICALLY OPEN DIALECTIC BEHAVIOUR THERAPY

06 februari

Plats: STOCKHOLM & DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND

Kursen ackrediteras som 2 av 6 specialistkurser; som två fördjupningskurser inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxenpsykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi (RO-DBT) är en ny transdiagnostisk behandling utvecklad av professor Thomas Lynch, riktad till personer med psykisk ohälsa relaterad till stark rigiditet, ensamhet och ett överdrivet behov av kontroll. Behandlingen stödjer sig mot 20 år av klinisk forskning och är inte diagnosspecifik, men har visat sig hjälpsam vid bland annat anorexia nervosa, kronisk depression och OCD. RO-DBT bygger på DBT och använder sig av liknande beteendeprinciper, men lägger mer fokus vid ökad öppenhet, flexibilitet och social gemenskap.

Kursen sträcker sig över 10 månader och omfattar 35 lärarledda lektionstimmar, 21 webinars/web-föreläsningar (totalt 42 lektionstimmar) och 2 online-seminarier Anmälan görs på www.wisemind.se

feb
09

09 februari

SPECIALISTKURS METAKOGNITIV TERAPI, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
feb
09

09 februari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
09

09 februari

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, VT23

Göteborg/Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
14

14 februari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling BAOU/OBM

Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB
feb
21

21 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

Digital kurs. Kursanordnare : WISEMIND