RADICALLY OPEN DIALECTICAL BEHAVIOUR THERAPY - motsvarande 2 specialistkurser

15 mars

Plats: Digitalt + Stockholm. Kursanordnare : Wisemind

Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi (RO-DBT) är en ny transdiagnostisk behandling riktad till personer med psykisk ohälsa relaterad till stark rigiditet, överdrivet behov av kontroll samt ensamhet. Behandlingen stödjer sig mot 20 år av klinisk forskning och är inte diagnosspecifik, men har visat sig hjälpsam vid bland annat anorexia nervosa, kronisk depression och OCD.

Kursen består till stor del av digitala webbinarium med grundarna av metoden som deltagaren kan göra när det passar under perioden för kursen. I tillägg till dessa sker introduktionsdag, workshop samt avslutande dag på Ersta konferens i Stockholm. Godkänd som två fördjupningskurser inom inriktning klinisk vuxenpsykologi samt psykologisk behandling/psykoterapi. Kursen ger bred träning i terapeutiska färdigheter och specifik kunskap gällande RO DBT:s behandlingsprinciper och upplägg, färdighetsträning, kedjeanalyser och teamarbete. Utöver detta ger kursen möjlighet att reflektera över psykologens roll i arbetet med RO-DBT samt utveckling och implementering av RO-DBT i klinisk verksamhet. Mer info finner du på https://wisemind.se/?page_id=1046

apr
19

19 april

Specialistkurs Bedömning och behandling av suicidalt beteende

Utbildningen genomförs på distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
apr
19

19 april

Specialistkurs Bedömning och behandling av suicidalt beteende

Utbildningen genomförs på distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
apr
19

19 april

Beteendeinriktad handledarutbildning för psykologer, kurs A

Stockholm. Kursanordnare : Moment Psykologi AB
apr
19

19 april

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Vt 21: Distanskurs med fysiska träffar Malmö - Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
apr
19

19 april

Kurs i evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik –– Att förstå människan bakom diagnoserna

Stockholm. Kursanordnare : Cecilia Kallenberg