Relationsutveckling under graviditet, späd-och småbarnsår

04 september

Plats: Stockholm 2 dagar samt resten digitalt. Kursanordnare : Stiftelsen A Primo

Basen för utbildningen är den relationsbaserade utvecklingspsykologin som beskriver graviditeten och de yngsta barnens utveckling i relation med föräldrar/omsorgspersoner. Kursen tar sin utgångspunkt i evidensbaserad kunskap som finns inom området och är grundad i internationell vetenskaplig forskning kring samspel och relationsutveckling mellan föräldrar och barn. När svårigheter visar sig hos späda och små barn kan detta ha sin grund i egna avvikelser i utvecklingen eller att relationen mellan föräldrar och barn inte är tillräckligt utvecklingsstödjande.

För att kunna avgöra vilken hjälp som behövs i enskilda fall krävs gedigna kunskaper om de yngsta barnens utvecklingspsykologi, kunskap om olika arbetssätt och behandlingsmetoder, samt förmåga att skapa en grundläggande allians med familjen. HANDLEDNING I GRUPP Genom regelbunden handledning i grupp under kursens gång får kursdeltagarna möjlighet att integrera utbildningens innehåll med egen professionell erfarenhet. Handledningen i grupp ges av erfarna handledare.

TEORI

•Utvecklingspsykologiska teorier om graviditeten, föräldrablivande och barnets egen tidiga samspelsutveckling.

•Intersubjektivitetsutveckling, samspelsutveckling, teorier om mentalisering, affektreglering och trauma, samt hur föräldra-barn-relationen påverkar hjärnans utveckling.

•Psykisk ohälsa hos späda och små barn samt hur barn påverkas vid psykisk ohälsa hos föräldrar. •Familjeperspektiv, coparenting och tresamhet. •Behandlarens egna emotionella reaktioner samt hur de kan påverka bedömning och handläggning av ärendet.

MÅLGRUPP MHV/BHV-psykologer, psykologer inom Barn-och ungdomspsykiatrin och andra psykologer som i sitt arbete möter småbarnsfamiljer. Kursen är ackrediterad som en delkurs inom specialistordning för psykologer och är en fördjupningskurs inom behandling/psykoterapi den motsvarar 7,5 hp.

E-postadress till kontaktperson/kursansvarig : hansson.margareta49@gmail.com

  information om kursinnehåll och anmälan

apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP)

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
apr
17

17 april

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W