Schizofrenispektrumsyndrom - bedömning, behandling och återhämtning

02 oktober

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

Kursen syftar till att ge en övergripande bild av kartläggning av symtom, utredningsförfarande och de grundläggande behandlingsinterventionerna vid schizofrenispektrumsyndrom (förstagångsinsjuknande i psykos och för psykologiska samt psykosociala insatser vid schizofreni).

Kursen är på avancerad nivå och syftar till att psykologen, efter examinerade moment, ska ha fått grundläggande kompetens i kartläggning och utredningsförfarande, olika specifika behandlingsinterventioner, kunna initiera lämplig behandling samt ge riktade insatser till patient, anhöriga och andra vårdgivare. Kursen har sin utgångspunkt i evidensbaserad metodik som innefattar metoder för systematisk analys/konceptualisering, systematiska behandlingsinterventioner och psykosociala interventioner samt kliniska fallexempel vid schizofrenispektrumsyndrom.

okt
24

24 oktober

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare Molnar Consulting AB, L&B AB
nov
01

01 november

Introduktion till evidensbasering: Kritisk granskning av kvalitativa studier (6,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare: Göteborgs universitet
nov
04

04 november

IPT Nivå A HT 2019

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
nov
13

13 november

Utbildning i Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen