Schizofrenispektrumsyndrom - bedömning, behandling och återhämtning

02 oktober

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

Kursen syftar till att ge en övergripande bild av kartläggning av symtom, utredningsförfarande och de grundläggande behandlingsinterventionerna vid schizofrenispektrumsyndrom (förstagångsinsjuknande i psykos och för psykologiska samt psykosociala insatser vid schizofreni).

Kursen är på avancerad nivå och syftar till att psykologen, efter examinerade moment, ska ha fått grundläggande kompetens i kartläggning och utredningsförfarande, olika specifika behandlingsinterventioner, kunna initiera lämplig behandling samt ge riktade insatser till patient, anhöriga och andra vårdgivare. Kursen har sin utgångspunkt i evidensbaserad metodik som innefattar metoder för systematisk analys/konceptualisering, systematiska behandlingsinterventioner och psykosociala interventioner samt kliniska fallexempel vid schizofrenispektrumsyndrom.

jun
09

09 juni

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
jun
15

15 juni

Specialistkurs för psykologer Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi