Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

23 augusti

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen

Kursen utvecklar deltagarens teoretiska och praktiska vetenskapliga kompetens och ger handledning och stöd i arbetet med det skriftliga specialistarbetet. Kursen är öppen att söka för psykologer under specialistutbildning.

Syftet med kursen är att STP-psykologen under eller efter kursen ska kunna färdigställa sitt skriftliga specialistarbete. En viktig del av kursen består av handledning, både i grupp och enskilt. Vidare syftar kursen till att STP-psykologen efter kursslut kan bidra i verksamhetsutveckling utifrån ett evidensbaserat tillvägagångssätt. Kursens upplägg omfattar 4 kursdagar och eget arbete i klinisk verksamhet.

okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg