Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

23 augusti

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen

Kursen utvecklar deltagarens teoretiska och praktiska vetenskapliga kompetens och ger handledning och stöd i arbetet med det skriftliga specialistarbetet. Kursen är öppen att söka för psykologer under specialistutbildning.

Syftet med kursen är att STP-psykologen under eller efter kursen ska kunna färdigställa sitt skriftliga specialistarbete. En viktig del av kursen består av handledning, både i grupp och enskilt. Vidare syftar kursen till att STP-psykologen efter kursslut kan bidra i verksamhetsutveckling utifrån ett evidensbaserat tillvägagångssätt. Kursens upplägg omfattar 4 kursdagar och eget arbete i klinisk verksamhet.

okt
05

05 oktober

Specialistkurs i Unified Protocol individuell och gruppbehandling, HT 23

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
09

09 oktober

Emotionsfokuserad Terapi (EFT)

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
okt
10

10 oktober

OBM steg 2 - två dagar

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
11

11 oktober

Diagnostik, bedömning och utredning. Från primärvård till komplexa ärenden i specialistpsykiatri

Malmö. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
11

11 oktober

Psykologisk facilitering och processledning

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel