Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

23 augusti

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen

Kursen utvecklar deltagarens teoretiska och praktiska vetenskapliga kompetens och ger handledning och stöd i arbetet med det skriftliga specialistarbetet. Kursen är öppen att söka för psykologer under specialistutbildning.

Syftet med kursen är att STP-psykologen under eller efter kursen ska kunna färdigställa sitt skriftliga specialistarbete. En viktig del av kursen består av handledning, både i grupp och enskilt. Vidare syftar kursen till att STP-psykologen efter kursslut kan bidra i verksamhetsutveckling utifrån ett evidensbaserat tillvägagångssätt. Kursens upplägg omfattar 4 kursdagar och eget arbete i klinisk verksamhet.

aug
22

22 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL 1

Digitalt. Kursanordnare : WISEMIND
aug
23

23 augusti

Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik vuxen

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Bildterapi som komplement till samtal på psykodynamisk grund

Digitala möten på Zoom och fysiskt möte i Malmö. Kursanordnare : Existensia, Elisabeth Engström Franzén
aug
25

25 augusti

Målmedveten träning för psykologer (deliberate practice)

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen