Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna

13 maj

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap

Denna kurs är en vidareutbildning för legitimerade psykologer som önskar fördjupade kunskaper i differentialdiagnostik av barn och vuxna med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (s k ”neuropsykiatriska” diagnoser) och psykiatriska tillstånd.

Kursen syftar till att öka psykologens kännedom om somatiska tillstånd av betydelse för differentialdiagnostik och samsjuklighet vid psykologutredning, såsom genetiska, neurologiska, hormonella och immunpsykiatriska tillstånd och sjukdomar, traumatisk hjärnskada, prematuritet/låg födelsevikt samt malingering. Samtliga föreläsare är experter inom sitt område och både kliniskt aktiva och forskningsaktiva inom det fält de föreläser om.

information om kursinnehåll och anmälan

Kursen RA5346 ackrediteras som 1 fördjupningskurs inom klinisk vuxenpsykologi, klinisk barn- och ungdomspsykologi, neuropsykologi samt funktionshindrens psykologi. Kursen godkänns även som 1 breddkurs inom övriga specialiteter.

Kursen godkänns vidare som 1 kurs inom utredning/diagnostik och bedömning för specialisering inom klinisk vuxenpsykologi och klinisk barn- och ungdomspsykologi.

apr
22

22 april

OBM steg 1 - två dagar

Stockholm. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
apr
23

23 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP), 7,5 hp

Stockholm. Kursanordnare: Ericastiftelsen
maj
06

06 maj

Emotional Awareness and Expression Therapy vid funktionella somatiska syndrom (EAET)

Stockholm. Kursanordnare: Uppdragsutbildningen vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
maj
13

13 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap
maj
13

13 maj

IPT-Interpersonell psykoterapi teoretisk utbildning Nivå A + Utbildningshandledning Nivå B

Digitalt. Kursanordnare:Linneuniversitetet psykologiska institutionen