Specialistkurs - Interpersonell Psykoterapi , IPT Nivå A HT 2018

15 oktober

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Verksam Psykologi.

Verksam Psykologi arrangerar en teoretisk och praktisk grundutbildning i IPT, som
möter kraven för Nivå A enligt svenska och internationella normer för IPT-certifiering.
IPT är en evidensbaserad korttidsterapimetod som ger ersättning enligt
rehabgarantin. Utbildningen är ackrediterad som en fördjupningskurs inom
Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi och Klinisk barn- och
ungdomspsykologi. Denna fem (2+2+1) dagar långa utbildning innehåller den
teoretiska grund som IPT vilar på. Utbildningen varvar teoretisk inlärning med
kliniska workshops, och fördjupar kurslitteraturen med demonstrationer och
reflektioner. Stor vikt läggs vid konkret färdighetsträning och hur deltagarna kan
implementera metoden i sin egna kliniska praktik.

jun
09

09 juni

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
jun
15

15 juni

Specialistkurs för psykologer Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi