Specialistkurs - Interpersonell Psykoterapi , IPT Nivå A HT 2018

15 oktober

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Verksam Psykologi.

Verksam Psykologi arrangerar en teoretisk och praktisk grundutbildning i IPT, som
möter kraven för Nivå A enligt svenska och internationella normer för IPT-certifiering.
IPT är en evidensbaserad korttidsterapimetod som ger ersättning enligt
rehabgarantin. Utbildningen är ackrediterad som en fördjupningskurs inom
Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi och Klinisk barn- och
ungdomspsykologi. Denna fem (2+2+1) dagar långa utbildning innehåller den
teoretiska grund som IPT vilar på. Utbildningen varvar teoretisk inlärning med
kliniska workshops, och fördjupar kurslitteraturen med demonstrationer och
reflektioner. Stor vikt läggs vid konkret färdighetsträning och hur deltagarna kan
implementera metoden i sin egna kliniska praktik.

aug
19

19 augusti

Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
22

22 augusti

Parterapi i KBT - IBCT

Stockholm. Kursanordnare : Liv Svirsky & Therese Anderbro
aug
23

23 augusti

Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : SAPU
aug
26

26 augusti

Positivt beteendestöd för barn och unga

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB
aug
28

28 augusti

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR terapi, del 1 och 2 samt EMDR för barn. 20 hp

Stockholm: Kursanordnare: Ericastiftelsen