Specialistkurs - Interpersonell Psykoterapi , IPT Nivå A HT 2018

15 oktober

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Verksam Psykologi.

Verksam Psykologi arrangerar en teoretisk och praktisk grundutbildning i IPT, som
möter kraven för Nivå A enligt svenska och internationella normer för IPT-certifiering.
IPT är en evidensbaserad korttidsterapimetod som ger ersättning enligt
rehabgarantin. Utbildningen är ackrediterad som en fördjupningskurs inom
Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi och Klinisk barn- och
ungdomspsykologi. Denna fem (2+2+1) dagar långa utbildning innehåller den
teoretiska grund som IPT vilar på. Utbildningen varvar teoretisk inlärning med
kliniska workshops, och fördjupar kurslitteraturen med demonstrationer och
reflektioner. Stor vikt läggs vid konkret färdighetsträning och hur deltagarna kan
implementera metoden i sin egna kliniska praktik.

okt
17

17 oktober

ÄTSTÖRNINGAR - Evidensbaserad bedömning och behandling av barn, ungdomar och vuxna

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
okt
18

18 oktober

Kurs i tillämning av samspelsbehandling med utgångspunkt i Watch, Wait and Wonder (W, W & W) metodiken

Helsingborg. Kursanordnare: SundsPsykologerna.
okt
18

18 oktober

Ledarskap för psykologer

Stockholm. Kursanordnare: Institutet för kognitiv beteendeterapi.
okt
23

23 oktober

IPT Interpersonell Psykoterapi

Öresundsregionen. Kursanordnare: Familjeterapeuterna Syd.
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare: Institutet för kognitiv beteendeterapi.