Specialistkurs - Interpersonell Psykoterapi , IPT Nivå A HT 2018

15 oktober

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Verksam Psykologi.

Verksam Psykologi arrangerar en teoretisk och praktisk grundutbildning i IPT, som
möter kraven för Nivå A enligt svenska och internationella normer för IPT-certifiering.
IPT är en evidensbaserad korttidsterapimetod som ger ersättning enligt
rehabgarantin. Utbildningen är ackrediterad som en fördjupningskurs inom
Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi och Klinisk barn- och
ungdomspsykologi. Denna fem (2+2+1) dagar långa utbildning innehåller den
teoretiska grund som IPT vilar på. Utbildningen varvar teoretisk inlärning med
kliniska workshops, och fördjupar kurslitteraturen med demonstrationer och
reflektioner. Stor vikt läggs vid konkret färdighetsträning och hur deltagarna kan
implementera metoden i sin egna kliniska praktik.

jan
01

01 januari

Klinisk hälsopsykologi

Göteborg. Kursanordnare: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
jan
15

15 januari

Specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners.
jan
21

21 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Malmö, Kursanordnare : Psykologpartners
feb
04

04 februari

Unified Protocol individuell och gruppbehandling

Stockholm. Kursanordnare: Verksam Psykologi
feb
04

04 februari

Bipolärt syndrom hos ungdomar och vuxna - utredning och behandling

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB