Specialistkurs - Interpersonell Psykoterapi , IPT Nivå A HT 2018

15 oktober

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Verksam Psykologi.

Verksam Psykologi arrangerar en teoretisk och praktisk grundutbildning i IPT, som
möter kraven för Nivå A enligt svenska och internationella normer för IPT-certifiering.
IPT är en evidensbaserad korttidsterapimetod som ger ersättning enligt
rehabgarantin. Utbildningen är ackrediterad som en fördjupningskurs inom
Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi och Klinisk barn- och
ungdomspsykologi. Denna fem (2+2+1) dagar långa utbildning innehåller den
teoretiska grund som IPT vilar på. Utbildningen varvar teoretisk inlärning med
kliniska workshops, och fördjupar kurslitteraturen med demonstrationer och
reflektioner. Stor vikt läggs vid konkret färdighetsträning och hur deltagarna kan
implementera metoden i sin egna kliniska praktik.

feb
26

26 februari

PERSONLIGHET OCH PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR – Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
feb
27

27 februari

Kurs i personlighetsdiagnostik – Rorschach Performance Assessment System – 2019

Stockholm. Kursanordnare: Cecilia Kallenberg
mar
04

04 mars

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år.

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid psykologiska institutionen, Stockholms Universitet
mar
06

06 mars

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare: Johan Möller, Charlotte Henschel och Helena Trönner
mar
11

11 mars

Barn och Trauma

Karolinska institutet