Specialistkurs Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

06 september

Plats: Utbildning på distans. Examination på distans alt. fysiskt på plats i Psykologpartners lokaler i: Göteborg, Malmö eller Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB

Kursen är ackrediterad som 1 fördjupningskurs inom klinisk vuxen samt psykologisk behandling/psykoterapi. Under psykologutbildningen kommer de flesta i kontakt med ACT i mer eller mindre begränsad omfattning.

Utbildningen syftar till att du som deltagare ska • Lära dig om funktionell kontextualism samt Relational Frame Theory (RFT) och dess relevans för vanligt förekommande kliniska frågeställningar. • Kunna förstå dina klienter, deras svårigheter och det som händer i terapin med hjälp av konceptualisering utifrån ACT. • Kunna anpassa det terapeutiska arbetet på ett flexibelt sätt utifrån den specifike klienten och det som händer i nuet. Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den kliniska tillämpningen betonas. Du uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion med en kontinuerlig stöttning av kursledarna. Tillämpningsmomentet förutsätter att du, som underlag för undervisningen, har minst en pågående behandlingskontakt som dokumenteras skriftligt och som din beteendeanalys, konceptualisering och ACT-interventioner kan grundas på. Du kommer att under handledning av kursledare få träna färdigheter inom tillämpningsmoment i form av interventioner eller övningar samt använda ACT-terminologi och förhållningssätt. Upplevelsebaserade moment kommer att ingå i utbildningen. ACT-processer förmedlas bäst när de upplevs. Du kommer därför att lära dig om ACT genom att arbeta med dina egna upplevelser och inre hinder i övningar individuellt och i grupp. Självklart kommer din integritet att respekteras genom att all delgivning i gruppen sker frivilligt. Du får själv uppleva hur man inom ACT arbetar med att öka psykologisk flexibilitet genom arbete med bland annat acceptans, kontakt med nuet och egna värderingar. Anmälan sker via: https://psykologpartners.se/eduadmin/specialistkurs-for-psykologer-acceptance-and-commitment-therapy__480376/

maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
jun
07

07 juni

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Ht 21: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
24

24 augusti

Specialistkurs för psykologer inom området implementering

Stockholm. Kursanordnare: Akademi Magelungen