Specialistkurs Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

06 september

Plats: Föreläsningar på distans via Zoom Examinationsseminarier i Göteborg, Malmö och Stockholm/distansdeltagan. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB

Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Kursen är reackrediterad som 1 fördjupningskurs inom klinisk vuxen samt psykologisk behandling/psykoterapi.

Upplägg Utbildningen omfattar 6 heldagar och eget arbete (exklusive examination).

• Introduktion till ACT-processerna och dess bakomliggande teoretiska ramverk, • Konceptualisering utifrån ACT-processerna, • Fördjupad teoretisk genomgång med fokus primärt på Relational Frame Theory, •ACT-processer: fördjupad genomgång och upplevelsebaserade övningar,• Praktisk övning av ACT-interventioner. Utbildningen syftar till att du som deltagare ska: • Lära dig om funktionell kontextualism samt Relational Frame Theory (RFT) och dess relevans för vanligt förekommande kliniska frågeställningar, • Kunna förstå dina klienter, deras svårigheter och det som händer i terapin med hjälp av konceptualisering utifrån ACT, • Kunna anpassa det terapeutiska arbetet på ett flexibelt sätt utifrån den specifike klienten och det som händer i nuet. Förkunskapskrav Deltagaren ska vara legitimerad psykolog, ha grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeanalys samt ha erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling.

okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg
okt
11

11 oktober

Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen