Specialistkurs Bedömning och behandling av suicidalt beteende

04 september

Plats: Stockholm/Distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W

Kursen är reackrediterad som 1 fördjupningskurs inom Klinisk barn-och unga, klinisk vuxen, Psykologisk behandling/psykoterapi, Forensisk psykologi, Missbrukspsykologi samt Neuropsykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter. Kursen syftar till att fördjupa psykologers kunskaper kring suicid som fenomen samt psykologers färdigheter i att bedöma och behandla suicidalt beteende.

På avancerad nivå med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi (KBT) och inlärningsteori, i aktuell forskning och teori kring suicidalitet och suicidprevention, kliniska riktlinjer för behandling som utgår ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, samt ett etiskt förhållningssätt. Efter kursen kommer du bättre kunna värdera suicidrisk, ha en bättre förståelse för vad som kan utlösa och vidmakthålla suicidalt beteende, samt med utgångspunkt i psykologisk teori och forskning samt individens unika situation, önskemål och förutsättningar bättre kunna rikta sin behandling mot vad som är funktionellt på lång sikt för de patienter denne möter i sin verksamhet. Teoretiska och praktiska utbildningsmoment varvas i syfte att fördjupa och förfina inlärningen, och kommer att belysa suicidalt beteende från flera olika perspektiv; det egna, patientens, arbetsorganisationens, omvärldens samt det juridiska. Efter kursen kommer du att bättre kunna bidra till att bredda och förbättra vården för patienter med suicidalt beteende, vare sig det gäller på organisatorisk eller enskild nivå. Kursen omfattar fem heldagar och eget arbete mellan träffarna. Dag 1 Suicidprevention och suicidriskbedömning Dag 2 Psykologiska perspektiv på suicidalitet Dag 3 Behandling av suicidalt beteende – grunden Dag 4 Behandling av suicidalt beteende – klinisk tillämpning i kritiska situationer Dag 5 Examination och seminarium utifrån studenternas hemtentamina Hemuppgifter lämnas ut i samband med utbildningsdagarna och följs upp vid nästföljande tillfälle. Utbildare Erik Hjalmarsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Johanna Morén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad. 

 information om kursinnehåll och anmälan

apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP)

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
apr
17

17 april

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W