Specialistkurs för psykologer inom området implementering

24 augusti

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Akademi Magelungen

Det finns gott om evidensbaserade metoder och insatser. Den stora utmaningen vi står inför är att dessa ska användas och spridas på ett tillförlitligt och effektivt sätt. En utmaning som ofta hamnar i psykologens knä.

Denna utbildning ger psykologen möjlighet att utveckla sina färdigheter och sin kunskap inom området implementering och ger direkt användbara verktyg till pågående implementeringsprojekt. Kursen syftar till ge psykologer fördjupad förmåga att genomföra implementeringsinsatser inom olika typer av organisationer samt att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Kursen är en fördjupande specialistkurs för psykologer som önskar utveckla kompetensen i implementering. Särskild vikt läggs vid praktiskt användning av forskningsbaserade verktyg i implementering av evidensbaserade insatser och/ eller policys och riktlinjer. Kursen utgår ifrån psykologens praktiska arbete där deltagarna under kursens gång arbetar med sitt eget implementeringsprojekt. Kursen har fokus på praktik och hur psykologen kan bidra till att insatser, produkter och policys blir använda på ett tillförlitligt sätt. Kursen innehåller konkreta verktyg att använda vid implementeringsuppdrag såväl som utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter av olika implementeringsprojekt. Specialistkursen är ackrediterad/godkänd som 1 av 6 specialistkurser; som fördjupningskurs inom samtliga specialiteter

Kursansvarig: kata.nylen@magelungen.com

https://magelungen.com/akademi/typ/utbildningar/specialistkurs-i-implementering-ht-2

sep
23

23 september

NUDGING/BETEENDEDESIGN OCH BESLUTSFATTANDE

DIGITALT + en kursträff i Stockholm. Kursanordnare : WISEMIND
sep
23

23 september

Avancerad neuropsykologi - distans (dubbelkurs)

Distans. Kursanordnare : JR-Neuroutbildning, Jarl Risberg, prof. em.
sep
23

23 september

Evidensbaserad behandling för långvarig smärta – del 1

Uppsala. Kursanordnare : KBT-Psykologerna Uppland AB
sep
24

24 september

Klinisk sexologi och psykoterapi med bas i kognitiv beteendeterapi 7,5 hp

Distans- zoom. Kursanordnare : Lunds Universitet Institutionen för psykologi
sep
27

27 september

Utbildning i Organisationspsykologi inom Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding

Stockholm och/eller digitalt på distans med Zoom. Kursanordnare : Risling Partners