Specialistkurs för psykologer inom området implementering

24 augusti

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Akademi Magelungen

Det finns gott om evidensbaserade metoder och insatser. Den stora utmaningen vi står inför är att dessa ska användas och spridas på ett tillförlitligt och effektivt sätt. En utmaning som ofta hamnar i psykologens knä.

Denna utbildning ger psykologen möjlighet att utveckla sina färdigheter och sin kunskap inom området implementering och ger direkt användbara verktyg till pågående implementeringsprojekt. Kursen syftar till ge psykologer fördjupad förmåga att genomföra implementeringsinsatser inom olika typer av organisationer samt att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Kursen är en fördjupande specialistkurs för psykologer som önskar utveckla kompetensen i implementering. Särskild vikt läggs vid praktiskt användning av forskningsbaserade verktyg i implementering av evidensbaserade insatser och/ eller policys och riktlinjer. Kursen utgår ifrån psykologens praktiska arbete där deltagarna under kursens gång arbetar med sitt eget implementeringsprojekt. Kursen har fokus på praktik och hur psykologen kan bidra till att insatser, produkter och policys blir använda på ett tillförlitligt sätt. Kursen innehåller konkreta verktyg att använda vid implementeringsuppdrag såväl som utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter av olika implementeringsprojekt. Specialistkursen är ackrediterad/godkänd som 1 av 6 specialistkurser; som fördjupningskurs inom samtliga specialiteter

Kursansvarig: kata.nylen@magelungen.com

https://magelungen.com/akademi/typ/utbildningar/specialistkurs-i-implementering-ht-2

maj
07

07 maj

Exponeringsbaserad psykologisk behandling inom beteendemedicin

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
jun
07

07 juni

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Ht 21: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB