Specialistkurs för psykologer inom området implementering

18 januari

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Akademi Magelungen

Det finns gott om evidensbaserade metoder och insatser. Den stora utmaningen vi står inför är att dessa ska användas och spridas på ett tillförlitligt och effektivt sätt. En utmaning som ofta hamnar i psykologens knä.

Denna utbildning ger psykologen möjlighet att utveckla sina färdigheter och sin kunskap inom området implementering och ger direkt användbara verktyg till pågående implementeringsprojekt. Kursen syftar till ge psykologer fördjupad förmåga att genomföra implementeringsinsatser inom olika typer av organisationer samt att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Kursen är en fördjupande specialistkurs för psykologer som önskar utveckla kompetensen i implementering. Särskild vikt läggs vid praktiskt användning av forskningsbaserade verktyg i implementering av evidensbaserade insatser och/ eller policys och riktlinjer. Kursen utgår ifrån psykologens praktiska arbete där deltagarna under kursens gång arbetar med sitt eget implementeringsprojekt. Kursen har fokus på praktik och hur psykologen kan bidra till att insatser, produkter och policys blir använda på ett tillförlitligt sätt. Kursen innehåller konkreta verktyg att använda vid implementeringsuppdrag såväl som utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter av olika implementeringsprojekt. Specialistkursen är ackrediterad/godkänd som 1 av 6 specialistkurser; som fördjupningskurs inom samtliga specialiteter

Kursansvarig: kata.nylen@magelungen.com

dec
07

07 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans: Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
dec
15

15 december

Interpersonell Psykoterapi nivå B

Göteborg. Kursanordnare : Familjeterapimottagningen i Göteborg AB/ Unni Bonnedal tillsammans med Västra Götalandsregionen
jan
11

11 januari

Vetenskap och evidens - En metodkurs inför specialistarbetet

Stockholm och Uppsala. Kursanordnare: KBTPsykologerna
jan
14

14 januari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Umeå. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB.
jan
15

15 januari

Transdiagnostisk behandling för samsjuklig smärta och emotionell problematik

Örebro. Kursanordnare : Örebro universitet