Specialistkurs för psykologer Utveckling av grupper och team

15 juni

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB

Kursen ger deltagaren aktuell uppdatering av forskning kring grupputveckling samt konkreta metoder för hur man skapar välfungerande och effektiva team. I kursen arbetar vi med utmaningar för grupper i dagens arbetsliv samt tränar på interventioner som syftar till att förbättra funktionaliteten i grupper.

Kursen ger också deltagaren en rad övningar och metoder för att konkret arbeta med grupputveckling. Kursens teoretiska innehåll och metoder bygger på mångårig erfarenhet inom området och utgår från aktuell evidensbaserad psykologisk praktik. Vidare ger kursen certifiering i instrumentet Team Pro Inventory (TPI), ett kartläggningsinstrument för grupputveckling.

aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
aug
31

31 augusti

Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder (EV2210)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
aug
31

31 augusti

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksamhetsförändring (EV2106)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet