Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

19 april

Plats: Vt 21: Distanskurs med fysiska träffar Malmö - Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB

Kursen är ackrediterad inom Specialistordningen och kan tas som en fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi samt klinisk vuxenpsykologi. Specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i beteendeanalys och hur den kan tillämpas i handledning.

Utbildningen syftar till att; - förstå handledningssituationer och grupper samt att ta fram interventioner baserade på beteendeanalysen, - fördjupa kunskapen kring viktiga handledningsfrågor såsom hur vi kan stötta individer i en arbetsgrupp att utvecklas professionellt och i hur de bemöter andra, hur de tar hand om sig och sina kollegor och hur de kan hitta sin roll på arbetet.

maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
jun
07

07 juni

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Ht 21: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
24

24 augusti

Specialistkurs för psykologer inom området implementering

Stockholm. Kursanordnare: Akademi Magelungen