Specialistkurs i Handledning och Konsultation

13 januari

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos

Kursen ges IRL. Syfte: Att utifrån psykodynamisk, socialpsykologisk, pedagogisk och organisationspsykologisk teori ge kvalificerad kunskap och kompetens att handleda och undervisa inom vård och omsorg samt ge fördjupad kompetens att genomföra konsultativa uppdrag.

Nonverbal lyhördhet med övningar och pedagogisk färdighetsträning utgör ett stående inslag. Omfattning fyra terminer, två dagar per månad. Deltagarna skaffar egna handledningsuppdrag och referenspersoner som kan intyga personlig lämplighet för gruppdynamiskt arbete. Se kursplanen ang förkunskaper och specifikt innehåll.

Anmälan:Susanna Carolusson. Tel: 0705-970007.Mejl: susanna@carolusson.se

sep
25

25 september

Lärande och utveckling i handledning

Östersund. Kursanordnare : Region Jämtland Härjedalen
sep
28

28 september

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, HT 2023

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
05

05 oktober

Specialistkurs i Unified Protocol individuell och gruppbehandling, HT 23

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
09

09 oktober

Emotionsfokuserad Terapi (EFT)

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
okt
10

10 oktober

OBM steg 2 - två dagar

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström