Specialistkurs i Handledning och Konsultation

13 januari

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos

Kursen ges IRL. Syfte: Att utifrån psykodynamisk, socialpsykologisk, pedagogisk och organisationspsykologisk teori ge kvalificerad kunskap och kompetens att handleda och undervisa inom vård och omsorg samt ge fördjupad kompetens att genomföra konsultativa uppdrag.

Nonverbal lyhördhet med övningar och pedagogisk färdighetsträning utgör ett stående inslag. Omfattning fyra terminer, två dagar per månad. Deltagarna skaffar egna handledningsuppdrag och referenspersoner som kan intyga personlig lämplighet för gruppdynamiskt arbete. Se kursplanen ang förkunskaper och specifikt innehåll.

Anmälan:Susanna Carolusson. Tel: 0705-970007.Mejl: susanna@carolusson.se

dec
05

05 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans via Zoom. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
dec
08

08 december

Neuropsykofarmakologi för psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
jan
11

11 januari

LÄRANDE OCH HÄLSA: UTGÅNGSPUNKTER, STRATEGIER OCH METODER FÖR PSYKOLOGERS FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA

GÖTEBORG OCH DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND
jan
13

13 januari

Specialistkurs i Handledning och Konsultation

Göteborg. Kursanordnare : Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos
jan
16

16 januari

Klinisk beroendepsykologi

Göteborg/ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet