Specialistkurs: I ledarskapets gränsland (breddkurs) - Ett ledarutvecklingsprogram för STP-psykologer

05 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W

Psykologpartners ledarutvecklingsprogram för psykologer under specialisering. För dig som arbetar som ledare, är intresserad av ett framtida ledaruppdrag eller leder utvecklingsprojekt. Denna kurs syftar till att ge kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som rustar specialistpsykologer att kunna axla ett utökat ledaransvar inom respektive verksamhet. Fokus på att stärka psykologens grundkunskaper kring ledarskap baserad på den senaste forskningen och metodiken. Praktisk tillämpning genom att applicera nyförvärvade kunskaper i den egna organisationen samt kompetens att leda och utveckla verksamheter inom olika tillämpningsområden.

Du ges kunskap och insikt om dig själv, att leda team och att utveckla verksamheter. Här tränas ditt eget ledarskap för att kunna hantera utmaningar i uppdraget. Arbetssättet och metodiken är till stor del baserat på aktuella metaanalyser inom ledarskapsforskning men tar också upp aktuella trender och debatter inom fältet. Syfte och mål Utbildningen syftar till att du som STP-psykolog ska få: • upplevelsebaserad introduktion till ledarskap baserat på Full Range Leadership Model • egen feedforward på sina ledarbeteenden med instrumentet som Lead forward • ökad självkännedom kring egna styrkor och utvecklingsområden kopplat till ledarrollen • uppdaterad kunskap och inblick i aktuell forskning kring ledarskap • god förståelse hur du i rollen som ledare utvecklar team och leder projekt • konkreta metoder för verksamhetsutveckling och utvärdering baserade på bl. a. OBM • ökad kunskap kring hur du i ledande roll kan arbeta med förbättringsarbete och verksamhetsutveckling Utbildningsform Teorimoment via föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den praktiska tillämpningen betonas. Aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion med en kontinuerlig stöttning av kursledarna. Arbete i lärpar för ökad inlärning mellan träffarna. Kursen inleds med två dagars ledarutvecklingsprogram. Under handledning tränas färdigheter inom olika tillämpningsmoment i form av interventioner eller övningar samt användning av inlärningspsykologiska begrepp för att motivera dessa. Kursupplägg Dag 1-2: Specialistpsykologen som ledare Två intensiva dagar som ger en forskningsbaserad upplevelsebaserad ledarskapsutbildning baserad på FRLM. Egen kartläggning och framtagning av en egen Lead Forward profil. Dag 3-4: Att leda team och projekt – mitt eget ledarskap i rollen som specialist Vi undersöker vad effektivt teamarbete är samt hur du som ledare kan skapa förutsättningar för effektiva team. Vidare ligger fokus på projektledning och nyckelfärdigheter för dig som får en projektledarroll. Dag 5-6: Att leda förbättringsarbete och verksamhetsutveckling Under dagarna tittar vi närmare på specifika metoder och verktyg för att arbeta med verksamhetsutvecklande insatser utifrån olika forskningsfält. Praktisk tillämpning utifrån verkliga verksamhetsutmaningar från deltagarnas egna arbetsområden. Dag 7: Examinationsuppgift bestående av två delar; 1. En reflektionsuppgift där studenterna sammanfattar sin egen ledarskapsresa under ramen för kursen. Aktuell teori och forskning skall integreras med egna erfarenheter. Reflektionsuppgiften innehåller även en plan för studentens fortsatta utveckling. 2. En kritisk reflektion av en kursbok/artikel Examination (dag 7): Studenternas skriftliga rapporter diskuteras och varje student får hålla en övning eller genomgång för gruppen. Datum och plats Delvis på internat i Stockholm på Villa Lovik, Kursgård på Lidingö Examination sker i Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm. Datum 5-6 september 2022 6-7 oktober 2022 14-15 november 2022 14 december 2022 Kursledare Magnus Stalby Affärsområdeschef, leg psykolog/senior organisationspsykolog, specialist- i arbets- och organisationspsykologi Johanna Rådeström Kursansvarig, leg psykolog/senior organisationspsykolog, specialist- i arbets- och organisationspsykologi Examinator Magnus Stalby, leg psykolog/senior organisationspsykolog, specialist- i arbets- och organisationspsykologi.

sep
25

25 september

Lärande och utveckling i handledning

Östersund. Kursanordnare : Region Jämtland Härjedalen
sep
28

28 september

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, HT 2023

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
05

05 oktober

Specialistkurs i Unified Protocol individuell och gruppbehandling, HT 23

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
09

09 oktober

Emotionsfokuserad Terapi (EFT)

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
okt
10

10 oktober

OBM steg 2 - två dagar

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström