Specialistkurs i Motiverande samtal (MI) för psykologer

19 september

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W

Kursen är ackrediterad som 2 av 6 specialistkurser; som 2 fördjupningskurser inom hälsopsykologi, klinisk vuxenpsykologi, psykologisk behandling/psykoterapi samt missbrukspsykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter. Kursdagar 19-20 september, 24 oktober, 7-8 november 9 november, 8 december 2022 och 19 januari 2023 Kursen förmedlas med vissa delar fysiskt på plats och vissa delar på distans. Halvdagarna genomförs på distans via Zoom och resten på plats i Göteborg, se kursdagar i kursbeskrivning.

Psykologpartners specialistkurs i motiverande samtal och implementering. Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är ett övergripande förhållningssätt och en samtalsmetod som visat sig vara användbar när klienter inte själva övervägt att göra en hälsofrämjande förändring eller är ambivalenta till förändring. Förhållningssättet syftar till att öka klientens egen motivation och delaktighet i sin förändring. Det görs bland annat genom att hjälpa klienten formulera sina egna skäl till varför en förändring är viktig, samt ta tillvara på klientens inneboende styrkor och idéer om hur förändringen skulle kunna gå till. Om kursen Kursen omfattar totalt sju dagars undervisning inklusive examinerande seminarium på momentet implementering inom hälso- och sjukvård. Kursen är uppdelad i tre delar. Del ett består av en grundutbildning i MI inklusive en examination som består av inspelning av eget MI-samtal samt kodning med godkänt resultat. Den andra delen innefattar en fördjupningsutbildning med fokus på att kombinera MI med psykologisk behandling. Den tredje delen belyser vilka faktorer som är viktiga att överväga när metoden ska implementeras i en verksamhet. Lärandemålen för grund- och fördjupningsutbildningarna har ett fokus på praktisk tillämpning av MI vilket bäst lärs in genom övning. 

okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg