Specialistkurs i OBM

14 mars

Plats: Stockholm

Kursernas syfte är att lära deltagarna OBM, Organizational
Behavior Management, den gren av psykologin som omfattar
beteendeanalys i arbetspsykologiska tillämpningar.
OBM är en egen forskningsgren inom psykologin med över
60 års fortlöpande forskning som stöd samt en specialiserad
vetenskaplig journal, Journal of Organizational Behavior
Management.
Målet är att deltagarna ska kunna använda ett beteendeanalytiskt
arbetssätt i praktiska organisationspsykologiska
situationer.
Kursen passar för ledare och interna eller externa konsulter
inom organisations- eller ledarskapsområdet.
Efter alla tre kurser blir du certifierad OBM konsult.
OBM sprider sig snabbt och flera myndigheter och företag
har valt att ha OBM som en grund eller en del av sina
ledarskapsutbildningar. Allt fler kräver OBM kompetens i
samband med offentliga upphandlingar inom ledarskap

jun
26

26 juni

Immersion course in Therapeutic Assessment with adult clients

Massa Carrara, Italy
aug
01

01 augusti

Mentaliseringsbaserade interventioner för föräldrar och närstående, 7,5 hp

Höstterminen 2018
aug
23

23 augusti

PARTERAPI Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)

Stockholm, WiseMind AB
aug
27

27 augusti

KBT med barn och ungdomar

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
aug
28

28 augusti

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Stockholm. Kursanordnare WiseMind AB