Specialistkurs i OBM

24 oktober

Plats: Stockholm. Kursanordnare Molnar Consulting AB, L&B AB

Vi anordnar tre kurser i OBM, Kurs 1 är grundläggande och bildar tillsammans med kurs 2 en specialistkurs. Kurs 3 är certifierande och löper över ett års tid.

Kursernas syfte är att lära deltagarna OBM, Organizational Behavior Management, den gren av psykologin som omfattar beteendeanalys i arbetspsykologiska tillämpningar.  OBM är en egen forskningsgren inom psykologin med över 60 års fortlöpande forskning som stöd samt en specialiserad vetenskaplig journal, Journal of Organizational Behavior Management. 

nov
20

20 november

Krishantering i arbetslivet

Stockholm. Kursanordnare : BrolinWestrell AB
nov
25

25 november

Beteendemedicinsk beteendeanalys och behandling

Uppsala. Kursanordnare : KBT-Psykologerna
jan
15

15 januari

Fysisk aktivitet & psykisk hälsa: Aktuell forskning och evidensbaserad implementering gällande att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och behandlande

Göteborg.Kursanordnare : Psykologiteamet
jan
20

20 januari

Evidensbaserad psykologisk bedömning

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
jan
20

20 januari

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksam-hetsförändring (8,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare : Göteborgs universitet