Specialistkurs i OBM

24 oktober

Plats: Stockholm. Kursanordnare Molnar Consulting AB, L&B AB

Vi anordnar tre kurser i OBM, Kurs 1 är grundläggande och bildar tillsammans med kurs 2 en specialistkurs. Kurs 3 är certifierande och löper över ett års tid.

Kursernas syfte är att lära deltagarna OBM, Organizational Behavior Management, den gren av psykologin som omfattar beteendeanalys i arbetspsykologiska tillämpningar.  OBM är en egen forskningsgren inom psykologin med över 60 års fortlöpande forskning som stöd samt en specialiserad vetenskaplig journal, Journal of Organizational Behavior Management. 

jun
09

09 juni

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
jun
15

15 juni

Specialistkurs för psykologer Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi