Specialistkurs i OBM

03 maj

Plats: Stockholm. Kursanordnare : L&B AB

Kursernas syfte är att lära deltagarna OBM, Organizational Behavior Management, den gren av psykologin som omfattar beteende¬analys i arbetspsykologiska tillämpningar. OBM är en egen forskningsgren inom psykologin med över 60 års fortlöpande forskning som stöd samt en specialiserad vetenskaplig journal, Journal of Organizational Behavior Management.

Målet är att deltagarna ska kunna använda ett beteendeanalytiskt arbetssätt i praktiska organisationspsykologiska situationer. Kursen passar för ledare och interna eller externa konsulter inom organisations- eller ledarskapsområdet. Efter alla tre kurser blir du certifierad OBM konsult. OBM sprider sig snabbt och flera myndigheter och företag har valt att ha OBM som en grund eller en del av sina ledarskapsutbildningar. Allt fler kräver OBM kompetens i samband med offentliga upphandlingar inom ledarskap. 

Kurs 2: Digital på distans 25 mars samt 20 maj, sista anmälningsdag 15 februari

maj
07

07 maj

Exponeringsbaserad psykologisk behandling inom beteendemedicin

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
jun
07

07 juni

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Ht 21: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB