Specialistkurs i OBM

19 oktober

Plats: Stockholm. Kursanordnare : L&B AB

Kursernas syfte är att lära deltagarna OBM, Organizational Behavior Management, den gren av psykologin som omfattar beteende¬analys i arbetspsykologiska tillämpningar. OBM är en egen forskningsgren inom psykologin med över 60 års fortlöpande forskning som stöd samt en specialiserad vetenskaplig journal, Journal of Organizational Behavior Management.

Målet är att deltagarna ska kunna använda ett beteendeanalytiskt arbetssätt i praktiska organisationspsykologiska situationer. Kursen passar för ledare och interna eller externa konsulter inom organisations- eller ledarskapsområdet. Efter alla tre kurser blir du certifierad OBM konsult. OBM sprider sig snabbt och flera myndigheter och företag har valt att ha OBM som en grund eller en del av sina ledarskapsutbildningar. Allt fler kräver OBM kompetens i samband med offentliga upphandlingar inom ledarskap. Kurs 1: 19-20 oktober, sista anmälningsdag 10/9 Kurs 2: 15/10, 26/11, sista anmälningsdag 1/9 Kurs 3: Startar vid behov.

nov
01

01 november

Fortsättning i evidensbasering: verksamhetsförändring och uppföljning (EV2107)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
nov
01

01 november

Introduktion till evidensbasering: kvalitativa metoder (EV2220)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
nov
11

11 november

Mentaliseringsbaserad terapi – teori och praktik

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska institutet
nov
11

11 november

Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
16

16 november

IPT Nivå A HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi