Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

07 december

Plats: Distans: Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB

Specialistkurs för fördjupade kunskaper i klinisk beteendeanalys och dess tillämpning.

Praktisk utbildning med beteendeanalyser på egna ärenden och på komplexa fallexempel. Val av intervention utifrån analys och beteendeterapeutiska metoder för både ungdomar och vuxna. Beteendeanalys på egna beteenden i interaktion med klienten. Kursen innehåller en mindre del teori men är främst praktiskt inriktad. Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: - Identifiera och förklara inlärningsteoretiska principer i en klinisk kontext och kunna tillämpa dessa i det egna arbetet. - Redogöra för sambanden mellan inlärningsteori, funktionell analys och intervention även då det finns försvårande omständigheter runt klienten. - Framställa ett individualiserat behandlingsprogram för en enskild klient motiverat av hypoteser från beteendeanalysen. - Uppmärksamma egna beteenden i terapikontext och förstå dessa utifrån en inlärningsteoretisk ram. - Beskriva och till viss del omsätta de viktigaste behandlingsmetoderna inom området. Examinationen sker genom hemtentamen, beteendeanalys av eget fall, framtagning av interventioner utifrån annan deltagares beteendeanalys samt aktivt deltagande på examinationsseminarium.

dec
07

07 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans: Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
dec
15

15 december

Interpersonell Psykoterapi nivå B

Göteborg. Kursanordnare : Familjeterapimottagningen i Göteborg AB/ Unni Bonnedal tillsammans med Västra Götalandsregionen
jan
11

11 januari

Vetenskap och evidens - En metodkurs inför specialistarbetet

Stockholm och Uppsala. Kursanordnare: KBTPsykologerna
jan
14

14 januari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Umeå. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB.
jan
15

15 januari

Transdiagnostisk behandling för samsjuklig smärta och emotionell problematik

Örebro. Kursanordnare : Örebro universitet