Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

05 december

Plats: Distans via Zoom. Kursanordnare : Psykologpartners W&W

Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxen. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter. Psykologpartners har över tio års erfarenhet av digital psykologi och är Sveriges största leverantör av internetbaserad behandling inom hälso- och sjukvård. Vi har god erfarenhet av distansutbildning, och specialister med både praktisk erfarenhet och uppdaterade kring forskning och utveckling inom sina områden.

Om utbildningen Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i klinisk beteendeanalys och dess tillämpning. Kursen är en praktisk utbildning där deltagarna får genomföra beteendeanalyser på egna ärenden och på komplexa fallexempel. Träning ges i att välja intervention utifrån analys och att utföra beteendeterapeutiska metoder på ett verksamt sätt för både ungdomar och vuxna. Beteendeanalys på egna beteenden i interaktion med klienten kommer även att lyftas fram. Kursen innehåller en mindre del teori men är främst praktiskt inriktad. Kursmål: Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: - Identifiera och förklara inlärningsteoretiska principer i en klinisk kontext och kunna tillämpa dessa i det egna arbetet. - Redogöra för sambanden mellan inlärningsteori, funktionell analys och intervention även då det finns försvårande omständigheter runt klienten. - Framställa ett individualiserat behandlingsprogram för en enskild klient motiverat av hypoteser från beteendeanalysen. - Uppmärksamma egna beteenden i terapikontext och förstå dessa utifrån en inlärningsteoretisk ram. - Beskriva och till viss del omsätta de viktigaste behandlingsmetoderna inom området. Här kan du läsa mer om kursen: https://psykologpartners.se/eduadmin/specialistkurs-klinisk-beteendeanalys-och-dess-tillampning__480375/ Varmt välkommen med din anmälan. 

dec
05

05 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans via Zoom. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
dec
08

08 december

Neuropsykofarmakologi för psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
jan
11

11 januari

LÄRANDE OCH HÄLSA: UTGÅNGSPUNKTER, STRATEGIER OCH METODER FÖR PSYKOLOGERS FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA

GÖTEBORG OCH DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND
jan
13

13 januari

Specialistkurs i Handledning och Konsultation

Göteborg. Kursanordnare : Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos
jan
16

16 januari

Klinisk beroendepsykologi

Göteborg/ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet