Specialistkurs Positivt beteendestöd för barn och unga

18 mars

Plats: Distans/ Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB

Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Pedagogisk psykologi, samt Psykologisk behandling/psykoterapi. Specialistkurs som fördjupar dina teoretiska och praktiska kunskaper i tillämpad beteendeanalys med inriktning på arbete med barn och unga. Utbildningen har ett riktat fokus på att utifrån funktionell kartläggning ta fram beteendeinriktade interventioner och att genomföra dessa på ett verksamt sätt.

Positivt beteendestöd skapar bättre förståelse för faktorer som är förknippade med barn och ungdomars beteendemässiga utmaningar hemma, i skolmiljön och inom boendeverksamheter. Genom att identifiera dessa kan vi planera för interventioner som innehåller såväl kontextuella anpassningar som inlärning av nya prosociala färdigheter. Kursen erbjuder kunskap inom evidensbaserade metoder som minskar risk för straffande och andra kontraproduktiva disciplinära metoder. Kursen omfattar: - Teoretiska kunskaper i inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys - Färdigheter i kartläggning/datainsamling, funktionell analys, planerande av beteendestödsplan och kunskap kring uppföljning och utvärdering av insatser - Fokus på förebyggande och främjande arbete - Arbete med etiska frågeställningar.

apr
19

19 april

Specialistkurs Bedömning och behandling av suicidalt beteende

Utbildningen genomförs på distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
apr
19

19 april

Specialistkurs Bedömning och behandling av suicidalt beteende

Utbildningen genomförs på distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
apr
19

19 april

Beteendeinriktad handledarutbildning för psykologer, kurs A

Stockholm. Kursanordnare : Moment Psykologi AB
apr
19

19 april

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Vt 21: Distanskurs med fysiska träffar Malmö - Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
apr
19

19 april

Kurs i evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik –– Att förstå människan bakom diagnoserna

Stockholm. Kursanordnare : Cecilia Kallenberg