Specialistkurs Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning (Systems-Oriented OBM)

13 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W

Specialistkursen riktar sig till legitimerade psykologer som vill åstadkomma värdefulla bidrag till organisationer, som intern eller extern konsult. Exempel på uppdrag kan vara: säkerställa att utbildning ger önskad effekt, förbättra kvalitet i tjänster eller produkter, underlätta vid införande av nya metoder, processer eller system, underlätta för nyanställda, förbereda chefer för högre nivåer, kartlägga riskkällor för produktionsstörningar, m.m. I den här kursen är det din egna prestation som står i fokus.

Du kommer att lära dig att tillämpa ett systemiskt tillvägagångssätt för att analysera, etablera och förbättra prestationer hos individer, i processer och i organisationer – systemisk prestationsledning. Kursupplägg Det är en praktiskt inriktad kurs där du skall kunna tillämpa de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du lär dig på kursen. När du är klar kommer du att ha gjort en systemisk analys av ett prestationsproblem, utformat en åtgärd och infört den – i verkligheten. Prestationsproblemet skall vara ett aktuellt, verkligt fall som du kan arbeta med under kursen. Utbildningsform Utbildningen är uppbyggd efter principerna i Performance Based Instructions, där tonvikt ligger på aktivitet; att göra något som man använder i sitt arbete och som är ett värdefullt bidrag till organisationen man jobbar i. Kursen består av föreläsningar, självstudier, gruppövningar, peer-to-peer coaching, handledning från kursledare samt praktisk tillämpning i arbetssituation. Kursansvarig Johan Ginyard, Leg. psykolog. Certifierad Performance Facilitator Six Boxes. Certifierad BAOU-konsult. För anmälan: https://psykologpartners.se/eduadmin/specialistkurs-psykologen-som-forandringsledare__536463/

okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg