Processledning och verksamhetsutveckling av grupper och team

25 januari

Plats: Internat Stockholm/Distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W

Reackrediterad som 1 fördjupningskurs inom Arbets- och organisationspsykologi och Pedagogisk psykologi. Specialistkursens teoretiska innehåll och metoder bygger på mångårig erfarenhet inom området och utgår från aktuell evidensbaserad psykologisk praktik. Genomgång av de vanligaste instrumenten som används i grupp och teamutveckling.

Kursen ger en fördjupad förståelse för gruppers utmaningar i dagens samtid. Teorimomenten i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den praktiska tillämpningen betonas. Du uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion med en kontinuerlig stöttning av kursledarna. Tillämpningsmomentet förutsätter att du, som underlag för undervisningen, har tillgång till en arbetsgrupp att genomföra ditt arbete kring. Du kommer under handledning av kursledare få träna på färdigheter inom tillämpningsmoment i form av interventioner och övningar samt använda inlärningspsykologiska begrepp för att motivera dessa. Pedagogiken är i hög grad upplevelsebaserad och fokuserar på att lära ut konkreta färdigheter. Kursen genomförs delvis fysiskt på plats och delvis på distans. Läs mer här - och anmäl dig på Psykologpartners: https://psykologpartners.se/utbildning/delvis-pa-distans-specialistkurs-for-psykologer-utveckling-av-grupper-och-team__480378/

 information om kursinnehåll och anmälan

apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP)

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
apr
17

17 april

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W