SPECIALISTUTBILDNING CHEFSHANDLEDNING

13 januari

Plats: Digitalt. Kursanordnare : S:t Lukas Göteborg

Välkommen till vår utbildning på specialistnivå i chefshandledning. Utbildningen riktar sig till dig som är leg. psykolog och som arbetar med chefshandledning. Utbildningen ger dig fördjupade teoretiska kunskaper inom området samt teorier, metoder och träning i hur du som handledare kan ta dig an olika typer av frågeställningar och uppdrag.

Kursen har fokus på färdighetsträning. Du kommer att få öva dig på att chefshandleda i flera steg. I det första steget tränar ni på varandra. I det andra steget tränar du med din handledare och i det tredje steget handleder du en riktig chef. Chefshandledningssessioner spelas in och skickas till din handledare och du får feedback på din metodik.

jan
13

13 januari

SPECIALISTUTBILDNING CHEFSHANDLEDNING

Digitalt. Kursanordnare : S:t Lukas Göteborg
jan
13

13 januari

NUDGING/BETEENDEDESIGN OCH BESLUTSFATTANDE

STOCKHOLM/DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND
jan
17

17 januari

Existentiell vägledning (Counselling)

Göteborg. Kursanordnare : Psykologos
jan
18

18 januari

Kvinnors hälsa

Uppsala. KBTPsykologerna Uppland
jan
18

18 januari

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning VT22

Göteorg eller digitalt. Kursanordnare : VerksamPsykologi