Specialistutbildning i Compassionfokuserad terapi (CFT)

20 september

Plats: Göteborg. Kursanordnare : www.compassionutnildning.se

Det övergripande syftet med specialistkursen i CFT är att deltagarna ska lära sig tillämpa compassionfokuserade interventioner i det kliniska arbetet och att utveckla compassion och självmedkänsla som en färdighet, både i arbetet och i privatlivet.

Kursen syftar även till att ge deltagarna kunskap om hur compassion och självmedkänsla kan integreras i psykologisk behandling, både individuellt och i grupp.

okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg